Oprava vadných sektorů HDD

 

Oprava vadných sektorů programem HDD Regenerator

 

Jestliže se počítač nechová standardně (zamrzne v systému, objevují se chyby I/O, modrá smrt,

samovolně se PC restartuje), je třeba zkontrolovat Váš HDD na chyby disku (Scandisk - součástí

Win) a právě na vadné sektory Vašeho disku (po zvolení kontroly sektorů dokáže i Scandisk). Vadné

sektory jsou jednou z nejčastějších poruch HDD, při kterých je třeba postupovat obezřetně, aby

nedošlo k ztrátě dat z disku.

 

V případě že zjistíte, že Váš disk obsahuje vadné sektory, doporučuji co možná nejméně namáhat

disk čtením i zápisem. Samozřejmě co možná nejdříve zálohovat data. Pro co možná nejmenší

namáhání disku je nejlepší zapojit HDD do jiného PC a kopírování dat provést programem, který si

dokáže poradit s vadnými sektory. Ideálně udělat image celého disku. Programy, které toho umí

jsou třeba freewarové : EaseUs Disk Copy, HDClone, DriveImage XML, nebo je možné použít

placené nebo trial verzi programů jako : Acronis True Image, Norton Ghost. Vadné sektory se totiž

mohou rozšiřovat i do dalších oblastí disku a tím znehodnotit Vaše data. Po zálohování dat je dobré

také zkusit udělat Low-level formát disku (pro zjištění, jestli chyby nejsou způsobeny pouze

formátem disku), kdy se znovu zapíše každý sektor (HDD Low Level Format Tool).

 

Vady sektorů disku mohou být způsobeny různými vlivy (mechanické poškození povrchu disku

čtecí hlavou, u hodně používaných disků, častým vystavováním disku střídání teplot ploten).

Dalším vlivem jsou poruchy magnetizační vrstvy disku. Všechny disky s vadovostí sektorů počítají

a mají k dispozici "náhradní" prostor sektorů, které v případě že systém zjistí, že sektor je nečitelný

ho vyřadí a pře-alokuje. Většina výrobců také dává k dispozici programy, které dokáží vadné

sektory odhalit a alokovat do náhradního umístění (většinou jsou k dispozici na stránkách výrobce

disku). Tímto postupem můžete oddálit konec životnosti Vašeho HDD.

 

Program HDD Regenerator lze spouštět pod Win (dokáže opravit i disky USB), nebo lze vytvořit

spouštěcí USB,CD,FDD (doporučuji) a jeho instalace i ovládání je velmi intuitivní. HDD

Regenerator se liší od většiny podobných programů tím, že dokáže "regenerovat" magnetickou

vrstvu sektorů disku bez ztráty dat. Poruchy magnetizační vrstvy jsou statisticky v 60% programem

opraveny. Obnoví tak i poškozená nečitelná data. Program přečte hodnotu na každém sektoru (Vaše

data), uloží do paměti a remagnetizuje sektor a poté se pokusí znovu hodnotu zapsat, poté čtením

zkontroluje jestli sektor data udržel. Tento postupu několikrát opakuje. Program má jedinečný

algoritmus, který slouží k posílení kódování magnetizačního povrchu disku. S regenerací vetšinou

starších disků tímto programem mám velmi dobré zkušenosti. Některé z nich fungují spolehlivě

dodnes bez rozšiřování vadných sektorů.

Program samozřejmě nedokáže opravit fyzicky poškozený disk či sektory, ale je možné udělat

pouze obraz vadných sektorů na disku (bez opravy – pouze diagnostika, tudíž nezatuhne HDD při

opravě sektoru) a poté programem na rozdělení disku (Gparted, Partition Magic, Acronis Disk

Director) oddělit části disku na kterých se neopravitelné sektory vyskytují (tuto partition je poté

dobré označit jako „skrytou“). Tím disk bude využívat pouze „zdravé“ sektory a oddíly.

 

Zdroje :

http://www.articlesbase.com/software-articles/why-professionals-prefer-hdd-regenerator-

4155385.html

http://www.dposoft.net/hdd.html

http://hddregenerator.net/hdd-regenerator-at-work.html

 

Jakub Valíček

18.7.2011