Zálohování dat - 1. díl

Zálohování dat

Snad každý uživatel počítače někdy přišel o cenné informace uložené na pevném disku svého stroje. Ať už se jednalo o nenahraditelné fotky z letní dovolené, babiččiných kulatin, či účetní software naplněný spoustou dat o finančních pohybech na účtech firmy. Mnozí z vás čtenářů jistě znají ten pocit beznaděje při čtení hlášky DISK BOOT FAILURE! po rutinním stisknutí spouštěcího tlačítka.

Jak je to možné?!

... včera jsem to normálně vypnul a dneska už to nejde!“ ptá se často našeho servisního technika výše zmíněný nešťastník. V drtivé většině případů nám pevný disk nedá vale jen tak bez jakýchkoliv náznaků předem, pokud tedy nedojde k fyzickému poškození disku elektřinou, nebo nárazem.

Prevence

Existuje velká řada nástrojů pro diagnostiku stavu disku, ty bychom měli využívat zejména když náš disk již pár měsíců běží a tím pádem pravděbodobně zažil nemálo neplánovaných odpojení od napájení a nějaký ten otřes za běhu. Troufám si napsat, že snad všechny současné pevné disky „umí“ S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology), což je, jak možná z anglické zkratky patrno, systém pro sledování disku. Jedná se vlastně o firmware běžící přímo v harddisku, který shromažďuje informace o jeho stavu. Tyto informace je samozřejmě možné v operačním systému zobrazit a vyvodit z nich příslušné závěry.

Praxe

Nyní tedy popíšu, čím je možné si informace S.M.A.R.T. zobrazit ve stravitelné podobě. Pod Windows je vcelku populárním nástrojem utilita SpeedFan (http://www.almico.com ), v systému Linux můžeme využít terminálový program smartctl (man smartctl nebo http://smartmontools.sourceforge.net/man/smartctl.8.html ), nebo jeho grafické nadstavby. Co by vás ve výpisu hodnot S.M.A.R.T. mělo zajímat? Častým problémem jsou realokované diskové sektory (Reallocated Event Count), stručně, je to počet sektrorů, které jsou poškozené a musely být „přesměrovány“ jinam, dále stojí za zmínku hodnota Current Pending Sector, to jsou podezřelé sektory „zralé“ na realokaci, dále zde máme hodnotu Offline Correctable, která nám udává, jestli je ještě kam realokovat.

Systém pro monitoring disků sbírá opravdu hodně dat, pro vysvětlení všech položek doporučuji navštívit např. Wikipedii (http://en.wikipedia.org/wiki/S.M.A.R.T. ). Pokud váš disk má několik desítek realokovaných sektorů, je důvod k obavám a silně doporučuji zálohovat data. Zálohování se bude věnovat jeden z příštích článků.

 

3.6.2011 Ondřej Pařízek